Specjalizacje

Prawo korporacyjne

 • tworzenie spółek i ich transformacje
 • transakcje M&A
 • zagadnienia ładu wewnątrzkorporacyjnego, m. in.: zaskarżanie uchwał zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy, rozwiązywanie konfliktów pomiędzy wspólnikami/akcjonariuszami, postępowania o rozwiązanie spółek, o wyłączenie wspólników
 • przymusowy wykup akcji (squeeze out)
 • przymusowy odkup akcji (reverse squeeze out)
 • odpowiedzialność wspólników/członków zarządu spółek handlowych wobec spółki i wobec wierzycieli spółki
 • podwyższenia kapitału zakładowego
 • due dilligence przedsiębiorstw

Prawo podatkowe

 • optymalizacja podatkowa przedsiębiorców i transakcji
 • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • zagadnienia podatkowe transformacji spółek handlowych
 • bieżące doradztwo podatkowe dla dyrektorów finansowych i działów księgowości
 • postępowania sporne przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi

Postępowanie sądowe i egzekucyjne

 • przygotowywanie pozwów i dokumentów procesowych
 • reprezentowanie w postępowania sądowych przed sądami wszystkich instancji
 • przygotowywanie wniosków egzekucyjnych i reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym

Prawo pracy

 • tworzeniem regulaminów
 • wsparcie w sprawach kadr i zarządzania pracownikami
 • tworzenie układów zbiorowych
 • prowadzeniem spraw dotyczących roszczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy
Go to top